[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆข่าวสารทั่วไป
31 โดย : สำนักปลัด
31/ก.ค./2560       
5 stars ( 5 / 1 )
ภาพงานวันเทศบาลเข้าถึงประชาชน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ ( 275 / )
    

ภาพงานวันเทศบาลเข้าถึงประชาชน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 

อ่านต่อ....
3 โดย : สำนักปลัด
3/ก.พ./2560       
5 stars ( 5 / 1 )
โครงการให้อบรมความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( 525 / )
    

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบรมให้ความรู้ ณ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ วันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

อ่านต่อ....
กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00226 : การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (37/0)
nit
23 ก.พ. 2561 : 15:51
00225 : โปรเจสเตอโรน  (51/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:26
00224 : การเผาผลาญพลังงาน  (49/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:24
00223 : สัตว์เลี้ยง  (46/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:22
00222 : ประโยชน์ของผักบุ้ง  (46/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:20
00221 : ไขมันอุดตันในเส้นเลือด  (47/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:17
00220 : ประโยชน์ของแตงโม  (47/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:15
00219 : โรคเกิดจากอุตสาหกรรม  (48/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:13
00218 : ฮอร์โมน  (48/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:11
00217 : ชาเขียว  (48/0)
ดร. ภัทร
29 ม.ค. 2561 : 18:10

Municipal District Huakhunjae

นายกเทศมนตรี

  นายประสิทธิ์ ผาสุข

 ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

ตำบลหัวกุญแจ

ร้องเรียนร้องทุกข์


หน่วยงานราชการ/กรม
ราคาน้ำมัน