[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

  

  
ค้นหาตามคำ       จากส่วน       ดูทั้งหมด
   ค้นตามหมวด :     
24/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากเทศบาลตำบลหัวกุญแจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( 144 / )
    

ประกาศจากเทศบาลตำบลหัวกุญแจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ประจำปีงบประมาณ2561 ( 180 / )
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ประจำปีงบประมาณ2561


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
5/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ประจำปีงบประมาณ2561 ( 171 / )
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ประจำปีงบประมาณ2561


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
15/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากเทศบาลตำบลหัวกุญแจ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding ( 213 / )
    

ประกาศจากเทศบาลตำบลหัวกุญแจ  เรื่องประกวดราาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( 221 / )
    

ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ( 266 / )
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานที่ราชการใหม่ ( 728 / )
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานที่ราชการใหม่ 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหัวกุญแจ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ บริเวณที่ดินสภาตำบล ( 262 / )
    

ประกาศเทศบาลตำบลหัวกุญแจ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ บริเวณที่ดินสภาตำบล


4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
30/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศพร้อมก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์บริเวณที่ดินสภา ( 757 / )
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศพร้อมก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์บริเวณที่ดินสภา


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ( 1241 / )
    

กลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลหัวกุญแจ


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>