เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ยินดีต้อนรับ - เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.huakhunjae.go.th Tue, 21 May 2019 09:34:57 ลิ้งภาพกิจกรรม เดินวิ่งมินามาราธอน เฉลิมพระเกียรติ (หน้าเพจ Facebook) http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=249 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/images/icon/Apps.png

ลิ้งภาพกิจกรรม เดินวิ่งมินามาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

1555991468
ภาพโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ทำขนมจีบ ซาลาเปา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=246 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1553668981.jpg

ภาพโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ทำขนมจีบ ซาลาเปา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 

1553668981
ภาพงานวันเทศบาลเข้าถึงประชาชน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=175 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1501476014.jpg

ภาพงานวันเทศบาลเข้าถึงประชาชน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 

1501476014
โครงการให้อบรมความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=148 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1486090867.jpg

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบรมให้ความรู้ ณ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ วันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

1486090867
ตรุษจีนหัวกุญแจประจำปี 60 http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=144 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1485919194.jpg

ขบวนแห่คณะสิงโตอวยพรรอบตลาดหัวกุญแจ และรับส้มมงคล รอบตลาดสดหัวกุญแจ

1485919194
พิธีบำเพ็ญพระราขกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) และสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม๒๕๖๐ ณ วัดกุณฑีธาร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=143 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1484893338.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราขกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) และสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม๒๕๖๐ ณ วัดกุณฑีธาร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

1484893338
ภาพงานทำบุญตลาดหัวกุญแจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=141 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1483671875.jpg

ภาพงานทำบุญตลาดหัวกุญแจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

1483671875
ภาพ งานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐) วัน และสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุณฑีธาร http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=140 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1480573585.jpg

ภาพ งานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐) วัน และสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุณฑีธาร 

1480573585
ภาพกิจกรรม ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ตรวจนิโคตินในบุหรี่ ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=138 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1479802317.jpg

ภาพกิจกรรม ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  ตรวจนิโคตินในบุหรี่ ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

1479802317
ภาพกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. http://www.huakhunjae.go.th/?name=news&file=readnews&id=137 http://www.huakhunjae.go.th/http://www.huakhunjae.go.th/icon/news_1479779142.jpg

ภาพกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี  วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.

1479779142