ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชนากานต์ ผลทรัพย์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :