ชื่อ - นามสกุล :นายบัณฑิตย์ สีทา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองสาธรณสุขและสื่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม