ชื่อ - นามสกุล :สมศักดิ์ สุขสงวน
ตำแหน่ง :พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก :ภารกิจ/ทักษะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :